Pilis-Logistic Kft - alapásás, árokásás, tereprendezés, földmunka, gépi földmunka árak

Gépi földmunka - Hasznos tudnivalók - Kitűzés

Hasznos tudnivalók a földmunkák során

Kitűzés és földmunkák

A földmunka megkezdése előtt az első feladat az épület jellemző pontjainak kitűzése. Elsősorban az épület sarokpontjait kell kitűzni, amelyek pontos helyét a terepen facöveknek a talajba való leütésével jelöljük meg.

Az épület sarokpontjait az utca vonalához, a kerítés vonalához, esetleg a meglevő szomszédos épületek falsíkjaihoz képest az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTEK) meghatározottak alapján, és a saját tervdokumentációnk 1:200 méretarányú helyszínrajzán jelöltek szerint végezzük el.

Egyszerűbb épületek kitűzéséhez használhatunk mérőszalagot, vízmértéket, függőt, jelzőkarót és kb. 40 cm hosszú, 8x8 cm keresztmetszetű kihegyezett facöveket.

A munkafolyamat

Először az épületnek az utca vonalával párhuzamos falsíkját kell kitűzzük. Az utca vonalára vagy az utcával párhuzamos kerítés vonalára két merőleges egyenest jelölünk ki, és mindkettőre mérőszalaggal felmérjük a falsíknak az utcavonaltól vagy a kerítésvonaltól való terv szerinti távolságát, amely két felmért pont meghatározza az utcai homlokzat vonalát.

Ezen a vonalon jelöljük ki az épület sarokpontjainak pontos helyét. Ezeket a távolságokat az utcavonalra merőleges kerítésvonalaktól mérjük fel mérőszalaggal.

Egy egyenes A-B pontja közötti szakaszán közbenső pont kitűzése:

A munkákhoz három jelzőkaró ás két dolgozó szükséges. Az egyik pontra jelzőkarót állítunk, a B pontra a kitűzést végző dolgozó ugyancsak jelzőkaróval feláll, miközben a másik dolgozó a kezében tartott jelzőkarót jobbrabalra addig irányítja, míg a három jelzőkaró éppen takarja egymást. A C pont ekkor az A ás B pontot összekötő egyenesen van.

Az A-B szakaszon kívüli C pont kitűzése:

A munkához három jelzőkaró szükséges. Az A ás B pontokra egy-egy jelzőkarót állítunk, a harmadikat pedig súlypontja fölött lazán két ujjunk között tartva, oldalirányban addig mozgatjuk, amíg a három jelzőkaró éppen takarja egymást. Ekkor a kezünkben tartott jelzőkaró C talppontja éppen az A-B egyenesen van.

A-B egyenes C pontjában merőleges egyenest kitűzése:

A munkához a mérőszalag szükséges. Első lépésben a C ponttól jobbra-balra azonos távolságokat mérünk fel az A-B egyenesen, majd az így kapott kiinduló pontokból azonos sugarú köríveket rajzolunk a terepre, úgy hogy azok metszék egymást, a mérőszalag felhasználásával. A két körív metszéspontját a C ponttal összekötő egyenes merőleges lesz az A—B pontokat összekötő egyenesre.

Az A-B egyenessel párhuzamos egyenes kitűzése:

Az A-B egyenes tetszőleges két pontjára merőleges egyeneseket tűzünk ki a már ismertetett módon. A két merőlegesre azonos távolságot mérünk fel, az így kapott pontokat összekötő egyenes párhuzamos lesz az A-B egyenessel.

Az épületek kitűzése

Az épület kitűzésének megkezdése előtt az építési területről el kell távolítani azokat a terepegyenetlenségeket, amelyek a kitűzés ás az építés, a későbbi földmunka munkálatait akadályozzák. Ezután az építési területen két, egymásra merőleges egyenest, ún. főtengelyt tűzünk ki, amelyek egyike párhuzamos az utca vonalával. Az épület jellemző pontjait a főtengelyekre vonatkoztatva tűzzük ki, az előzőekben részletezett módokon.

A zsinórállvány lényege, hogy a kitűzendő épület külső falsíkjától kb. 1,5-2,00 m távolságra, azzal párhuzamosan 2,00-2,50 m hosszú faoszlopokat ásunk le 3-3 m tengelytávolságra úgy, hogy azok 1,0-2,0 m magasra a terepszint fölé nyúljanak.

Az így leásott oszlopokra élére állított pallókat szegezünk ügyelve arra, hogy a pallók felső síkja vízszintes legyen. A vízszintesre állítást vízmértékkel végezzük. Az elkészítés és beállítás után a pallók felső síkjain bevert szegekkel, olajfestékkel vagy bevágásokkal megjelöljük a falsíkok, munkaárkok jellemző nyomvonalait. Az egymással szemben levő zsinórállványok pallóin megjelölt és egymással szemben levő pontok között acélhuzalokat feszítünk ki,

Így az egymásra merőleges huzalok metszéspontjai révén az épület jellemző pontjai függővel levetíthetők. A zsinórállvány oszlopain szeg beverésével meg kell jelölni a terven megadott ±0,00 szintnek megfelelő magasságot, amelyre vonatkoztatva könnyűszerrel kitűzhetők a függőleges méretek A kitűzéskor a zsinórállványról a terepre függővel levetítjük a sarokpontokat, majd a talajra fektetett és bevert cövekkel rögzített deszkákkal vagy pallókkal a külső oldal felől megjelöljük az alapgödör határvonalait.

Alapároknak az alaptest helyének kiemelésekor keletkező, az alapozás síkjának megfelelő mélységű árkot nevezzük. Kitűzésekor a zsinórállványról levetítjük az árok határoló síkjainak a vonalát, és az ugyancsak bevett cövekkel rögzített, talajra fektetett deszkákkal vagy pallókkal megjelöljük a kitűzött vonalakat.

Lejtős terepen a zsinórállványt lépcsőzetesen kell elkészíteni a mindenkori  terepviszonyoknak megfelelően.

Vissza a cikkekhez

 

Ajánlatkérés