Pilis-Logistic Kft - alapásás, árokásás, tereprendezés, földmunka, gépi földmunka árak

Gépi földmunka - Hasznos tudnivalók - Balesetvédelem

Hasznos tudnivalók a földmunkák során

Balestevédelem a földmunkáknál

A földmunkákra vonatkozó fontosabb baleset  és munkavédelmi rendszabályok

A földmunkáknál azokat a 1 m-nél mélyebb munkagödröket, árkokat, amelyek nyitvatartása szükséges, korláttal kell körülvenni. A korlátokat - amennyiben a munkaterületen éjjel is munka folyik, továbbá szállítási és közfogalmi útvonalak mellett minden esetben - ki kell világítani.

Ha a földmunka során a munkaárok kiemelésekor sötétedéskor is dolgoznak, a területet árnyékmentes térvilágítással kell megvilágítani. A földmunkáknál ideiglenesen visszahagyott eredeti talajszintet jelző földtömbök a 2,0 m-t nem haladhatják meg, melyeket a munka teljes befejezésekor el kell egyengetni, a lazán betöltött gödröket, lyukakat, árkokat után kell tölteni és tömöríteni.

Kézi földmunka végzése során az árokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m kell legyen. A földpartot, függőlegesen kitermelt alapárok, pincegödör falát, és azok szélét belül megterhelni tilos.

A rézsűket az anyag minőségének ás rétegződésének megfelelően,lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák  szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.

Földmunka esetén az 1,0 m-nél mélyebb munkaárokba vagy munkagödörbe a lejárást rögzített létrával kell biztosítani. Rézsűs határolásnál létra helyett a rézsűbe épített lépcsős megoldást, vagy legalább 60 cm széles lejárópallót is szabad alkalmazni. Ez esetben a lejáratot korláttal kell ellátni.
Ha a munkagödör közelében munkagépek (gép földmunka esetén például) vagy munkaeszközök rázó hatást fejtenek ki, bármely mélység esetén szakember által méretezett dúcolást kell alkalmazni. A föld visszapergésének meggátlására  a dúcolt munkaárok szélén legalább 20 cm-rel a terepszint fölé nyúló pallót kell elhelyezni, illetve 1,5 m-t meghaladó dúcolatlan munkaárok esetén is. A dúcolás rnögött képződott üregeket vagy kagylósodást annak észlelésekor földitöltéssel azonnal meg kell szüntetni. A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és lejárásra, anyag lerakására használni tilos.

Kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot (kavicsot, betont stb.), téglát, köveket csak zárt, elmozdulás ellen megfelelően rögzített csúszdában szabad leengedni. Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen a dúcolást ellenőrizték, a meglazult feszítőékeket utána verték.

A földmunkákkal kapcsolatban  több balesetvédelmi szabvány is létezik, ezek megismerése rendkívül fontos!

Vissza a cikkekhez

 

Ajánlatkérés